NL English 085-3038960

Het im- en exporteren van voertuigen is een specifieke tak van sport. De juistheid van uw exportdocumenten en de snelheid waarmee u deze kunt verkrijgen, zijn van cruciaal belang als u verantwoordelijk bent voor im- en export.
Onze partners VDC en Cargo Export bieden u de meest courante exportdiensten, waarmee wij u beide cruciale onderdelen (snelheid Ún juistheid van documenten) kunnen bieden.

Voor meer informatie bezoekt u de volgende websites:

www.vdcnederland.eu

www.cargoexport.eu